Har du selv valgt dit Livsdesign? Eller lader du andre vælge for dig?

Hver dag byder på valg. Små valg og store valg, beslutninger der har betydning her og nu, og beslutninger der har indflydelse på resten af dit liv. Langt de fleste valg træffer vi uden at være bevidste om at vi gør det, vores kognitive systemer vælger simpelthen for os ud fra vores tidligere mønstre og beslutninger. Lad mig lige slå fast – det er en god ting. Alternativet ville være en utrolig stressende hverdag, hvor vores hjerne i den grad ville blive sendt på overarbejde.

Men hvad med de store valg, de bevidste valg – hvordan træffer du dem? 

Ofte er det frygten for de potentielle negative konsekvenser, der trækker i os og vejer tungest. Det kan føre til et liv i stress, angst eller en grundlæggende følelse af utilfredshed. En evig flugt væk fra alt det vi ihvertfald ikke har lyst til. Eller måske er mulighederne for mange, og du oplever det vi i adfærdsdesign kalder “Choice overload”, en situation hvor systemet simpelthen har så mange muligheder at vælge imellem, at vi bliver overvældede og paralyserede i stedet for at beslutte os og handle.

Måske du kender det?

Når vi arbejder bevidst med vores livsdesign, begynder vi at tage ansvar for at definere rammerne og indholdet for det liv vi ønsker at leve. Hvilke livsværdier, vi ønsker at rette vores kompas og vores valg efter. Hvordan vi gerne vil defineres som mennesker, og hvilket potentiale vi ønsker at udleve.

Hvert liv byder på mange liv

Du har altid muligheden for at gøre noget anderledes. Det kan lyde en smule provokerende for nogle, især hvis man føler sig fastlåst i sin livssituation. Men dit liv lige nu, den erfaring, viden, netværk og potentiale du har med dig, giver dig forskellige muligheder for at vælge imellem forskellige livsdesign fremadrettet. 

Hver gang du står ved en skillevej, det kan eks. være et skifte i arbejde, partner, hjem, en ny hobby eller om du skal have børn, vælger du en retning for det videre liv. Nogle gange kan vi få fornemmelsen af at en æra er slut, og en ny begynder. Det valg, giver dig hele tiden muligheden for at skabe et “nyt” liv for dig selv.

Det er ikke sikkert at de mål du havde for 2, 5 eller 10 år siden er de samme som idag, og dine livsværdier kan også ændre sig efterhånden som livet og du udvikler dig. Det gør de for de fleste.

Når vi skaber bevidsthed og tydeliggør overfor os selv (og dermed også andre) hvad vores livsværdier er, giver vi os selv mulighed for at skabe forandringer, der passer til hvem vi er og ønsker at være som mennesker. Hvilket liv vi ønsker at leve.


Er du nysgerrig på at udvikle på dit livsdesign? I tvivl om hvad hjørnerne i dit livs værdi-kompas egentlig står for?