Når vi arbejder med coaching i teams, arbejder vi ud fra det mål, I som team ønsker at have fokus på. Gennem åben og ærlig dialog og refleksioner i processen, finder vi frem til det fælles forståelse af jer som team og jeres mål, undersøger hvordan vi når det, hvilke potentialer I som team besidder og afdækker hvordan I fungerer ift. at løse gruppens opgaver for at nå dertil.

I et teamcoachingforløb faciliterer jeg rammerne, spørgsmål og opgaver i processen, så I som deltagere kan comitte jer til at deltage aktivt og ærligt.

Hvad opnår vi ved et teamcoachingforløb?

Resultatet af jeres proces afhænger naturligvis af det mål I sætter jer, og af jeres arbejde med processen individuelt og som team.

Nogle eksempler på hvad teams opnår er:

 • En mere målrettet retning for arbejdet fremadrettet
 • Større motivation hos deltagerne
 • Højere produktivitet, når alle arbejder efter samme kompas
 • Alle deltageres individuelle potentialer bringes i spil
 • En stærkere og mere selvkørende fælles kultur 
 • Større evne til imødekomme forhindringer i fremtiden
 • Bedre kommunikation og evne til at træffe beslutninger
 • Færre konflikter og større gensidig tillid

Vi arbejder først og fremmest med en fælles forståelse af hvem I er som team, hvad jeres mål i fremtiden er, jeres individuelle ressourcer og roller, hvad der påvirker jer og hvad I ønsker at opnå.

Hvordan foregår teamcoaching?

Teamcoaching forløber som udgangspunkt over 3-6 mødegange i virksomheden. I faciliteringen har jeg som coach fokus på at skabe et trygt miljø, som giver teamets deltagere mulighed for at at udfordre og udvikle sig, for at nå frem til den læring og de handlinger, som sætter retningen for teamets videre vej.

Processen indledes altid med en to-delt afklaringsproces: 1) Afklaringssamtale med initiativtageren eller lederen om teamets behov og formål med coachingen 2) Indledende møde med teamet, hvor vi forventningsafstemmer det videre forløb.

Priser for teamcoaching

Den indledende, uforpligtende afklaringssamtale med initiativtager er altid gratis.

Prisen for det videre forløb fastsættes efter den indledende samtale, hvorefter I som virksomhed kan vurdere om I vil gå videre med processen.


Skal vi samarbejde?

Ønsker du at vide mere om hvordan jeg kan hjælpe medarbejderne i din virksomhed?

Så benyt kontaktformularen her, eller skriv direkte til mig på kontaktlifedesign@gmail.com.

Skal vi tage den direkte?

Så kontakt mig på tlf. 40105758 for en videre snak om jeres aktuelle situation og behov. Måske er vi et match?


  Måske er du også interesseret i…

  En arbejdsplads hvor medarbejderne trives, er ikke bare mere effektiv og produktiv – den er også med til at skabe meningsfuldhed, samhørighed og fællesskab. Værdier, som er altafgørende for den enkeltes ståsted og balance i livet.
  Når vi arbejder med coaching i teams, arbejder vi ud fra det mål, I som team ønsker at have fokus på. I forløbet faciliterer jeg rammerne, spørgsmål og opgaver, så I som deltagere kan comitte jer til at deltage aktivt og ærligt i processen..
  Når vi laver KontorYoga har vi fokus på udstrækning, åndedræt og nærvær. Vi fokuserer aktivt på de områder af kroppen, der er særligt udsatte i stillesiddende arbejde, og skaber øget evne til at fokusere og generel trivsel og velvære.