Når vi arbejder med coaching i teams, arbejder vi ud fra jeres udgangspunkt med det mål, som I som team ønsker at have fokus på. Igennem åben og ærlig dialog og refleksioner i processen, finder vi frem til det fælles forståelse af jer som team og jeres mål, undersøger hvordan vi når det, hvilke potentialer I som team besidder og afdækker hvordan I fungerer ift. at løse gruppens opgaver for at nå dertil.

I et teamcoachingforløb faciliterer jeg rammerne, spørgsmål og opgaver i processen, så I som deltagere kan comitte jer til at deltage aktivt og ærligt.

Hvad opnår vi ved et teamcoachingforløb?

Resultatet af jeres proces afhænger naturligvis af det mål I sætter jer, og af jeres arbejde med processen individuelt og som team.

Nogle eksempler på hvad teams opnår er:

  • En mere målrettet retning for arbejdet fremadrettet
  • Større motivation hos deltagerne
  • Højere produktivitet, når alle arbejder efter samme kompas
  • Alle deltageres individuelle potentialer bringes i spil
  • En stærkere og mere selvkørende fælles kultur 
  • Større evne til imødekomme forhindringer i fremtiden
  • Bedre kommunikation og evne til at træffe beslutninger
  • Færre konflikter og større gensidig tillid

Vi arbejder først og fremmest med en fælles forståelse af hvem I er som team, hvad jeres mål i fremtiden er, jeres individuelle ressourcer og roller, hvad der påvirker jer og hvad I ønsker at opnå.

Hvordan foregår det i praksis?

Teamcoaching forløber som udgangspunkt over 3-6 mødegange, alt efter hvad der passer til jeres unikke behov. Processen bygges op ud fra retningslinjer og metoder fra Sofia Manning, som er velafprøvede metoder der er testet igennem over de sidste 20 år. Imellem møderne vil I have opgaver hver i sær og samlet, som I kan arbejde videre med. Det er ofte her, at den store forandring og læring sker.

I faciliteringen har jeg fokus på at skabe et trygt miljø, som giver jer mulighed for at at udfordre og udvikle jer, for at nå frem til den læring og de handlinger, som sætter retningen for teamets videre vej.

Processen indledes altid med en to-delt afklaringsproces:

  • 1) Afklaringssamtale med initiativtageren eller lederen om teamets behov og formål med coachingen
  • 2) Indledende møde med teamet, hvor vi forventningsafstemmer det videre forløb.

Er du interesseret i at høre mere om teamcoaching hos LifeDesign? Så kontakt mig tlf. 40105758 eller via mail kontaktlifedesign@gmail.com

Den indledende afklaringssamtale med initiativtager er altid gratis.